Archiv úřední desky

Veřejná vyhláška- aktualizace č.10 Zásad územního Kraje Vysočina

1 příloha ke stažení »

Pozvánka na členskou schůzi DSO SOMPO

1 příloha ke stažení »

pozvánka Kraje Vysočina

1 příloha ke stažení »

volby do Evropského parlamentu - jmenování zapisovatele OkVK

1 příloha ke stažení »

Veřejná vyhláška -daň z nemovitých věcí na rok 2024

1 příloha ke stažení »

záměr prodeje části pozemku č.976/1 a 900/25

1 příloha ke stažení »

Záměr prodeje pozemku 947/5

1 příloha ke stažení »

Volby do Evropského parlamentu -informace o počtu a sídle volebních okrsků

1 příloha ke stažení »

Pozvánka

1 příloha ke stažení »

pozvánka 2-2024.pdf [pdf , 68.9 kB]

návrh zprávy o uplatňování ÚP Horní Paseka v uplynulém období

2 přílohy ke stažení »

Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2024

1 příloha ke stažení »

Návrh - závěrečný účet za rok 2023

6 příloh ke stažení »

Volby do Evropského parlamentu - minimální počet členů okrskové volební komise

1 příloha ke stažení »

Závěr zjišťovacího řízení-akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina

1 příloha ke stažení »

EGD - přerušení dodávky el. energie

1 příloha ke stažení »

přerušení el. energie.png [png , 117.5 kB]

Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy - přechodné úpravy provozu

2 přílohy ke stažení »

Sompo - Bioodpady informace

2 přílohy ke stažení »

Posuzování vlivů na živ.prostředí podle zákona č.100/2001Sb.

1 příloha ke stažení »

Záměr obce Hojanovice

1 příloha ke stažení »

Pozvánka

1 příloha ke stažení »

pozvánka 1-2024.pdf [pdf , 73.3 kB]

Veřejná vyhláška _ Změna ÚP č.3 veřejné projednání

1 příloha ke stažení »

daň z nemovitosti

1 příloha ke stažení »

Fú Humpolec.pdf [pdf , 176.1 kB]

Vánoční přání

1 příloha ke stažení »

Vánoční přání.jpg [jpg , 107.6 kB]

Záměr prodeje části pozemku 900/11

1 příloha ke stažení »

ropočtové opatření č.8/2023

1 příloha ke stažení »

[ , kB]

Pozvánka na konání zastupitelstva obce Hojanovice

1 příloha ke stažení »

pozvánka.docx [docx , 14.7 kB]

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

1 příloha ke stažení »

rozpočtové opatření č.7/2023

1 příloha ke stažení »

Rozpočtová změna č.7.pdf [pdf , 507.7 kB]

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025-2027

1 příloha ke stažení »

ÚP Ježov- veřejné projednání návrhu

1 příloha ke stažení »

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO SOMPO 2025-2027

1 příloha ke stažení »

Návrh rozpočtu na rok 2024 SOMPO

1 příloha ke stažení »

Záměr prodeje pozemku 635/2d, 967/8f

1 příloha ke stažení »

Záměr koupě pozemku

1 příloha ke stažení »

zmr odkupu pozemku (1).pdf [pdf , 268.2 kB]

Záměr prodej pozemku 947/7

1 příloha ke stažení »

Oznámení o konání zastupitelstva

1 příloha ke stažení »

Pověřenec

1 příloha ke stažení »

sdlen.pdf [pdf , 118.5 kB]

OZV Hojanovice

1 příloha ke stažení »

OZV. Hojanovice.pdf [pdf , 186.3 kB]

schválený rozpočet na rok 2023

1 příloha ke stažení »

Závěrečný účet za rok 2022

1 příloha ke stažení »

Zvren et 2022.pdf [pdf , 378.4 kB]

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hojanovice rok2022

1 příloha ke stažení »

přezkoumání.pdf [pdf , 213 kB]

Pravidla rozpoětové provizotia obce Hojanovice

1 příloha ke stažení »

Rozpotov provizorium_.pdf [pdf , 526.9 kB]

Pozvánka na členskou schůzi DSO SOMPO

1 příloha ke stažení »

Veřejná vyhláška- aktualizace č.10 Zásad územního Kraje Vysočina

1 příloha ke stažení »

pozvánka Kraje Vysočina

1 příloha ke stažení »

záměr prodeje části pozemku č.976/1 a 900/25

1 příloha ke stažení »

Záměr prodeje pozemku 947/5

1 příloha ke stažení »

Veřejná vyhláška -daň z nemovitých věcí na rok 2024

1 příloha ke stažení »

Pozvánka

1 příloha ke stažení »

pozvánka 2-2024.pdf [pdf , 68.9 kB]

návrh zprávy o uplatňování ÚP Horní Paseka v uplynulém období

2 přílohy ke stažení »

Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2024

1 příloha ke stažení »

Závěr zjišťovacího řízení-akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina

1 příloha ke stažení »

Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy - přechodné úpravy provozu

2 přílohy ke stažení »

Posuzování vlivů na živ.prostředí podle zákona č.100/2001Sb.

1 příloha ke stažení »

Záměr obce Hojanovice

1 příloha ke stažení »

Pozvánka

1 příloha ke stažení »

pozvánka 1-2024.pdf [pdf , 73.3 kB]

Veřejná vyhláška _ Změna ÚP č.3 veřejné projednání

1 příloha ke stažení »

Záměr prodeje části pozemku 900/11

1 příloha ke stažení »

Pozvánka na konání zastupitelstva obce Hojanovice

1 příloha ke stažení »

pozvánka.docx [docx , 14.7 kB]

ÚP Ježov- veřejné projednání návrhu

1 příloha ke stažení »

Záměr koupě pozemku

1 příloha ke stažení »

zmr odkupu pozemku (1).pdf [pdf , 268.2 kB]

Záměr prodeje pozemku 635/2d, 967/8f

1 příloha ke stažení »

Záměr prodej pozemku 947/7

1 příloha ke stažení »

Oznámení o konání zastupitelstva

1 příloha ke stažení »

OZV Hojanovice

1 příloha ke stažení »

OZV. Hojanovice.pdf [pdf , 186.3 kB]

schválený rozpočet na rok 2023

1 příloha ke stažení »

Návrh - závěrečný účet za rok 2023

6 příloh ke stažení »

ropočtové opatření č.8/2023

1 příloha ke stažení »

[ , kB]

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

1 příloha ke stažení »

rozpočtové opatření č.7/2023

1 příloha ke stažení »

Rozpočtová změna č.7.pdf [pdf , 507.7 kB]

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025-2027

1 příloha ke stažení »

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO SOMPO 2025-2027

1 příloha ke stažení »

Návrh rozpočtu na rok 2024 SOMPO

1 příloha ke stažení »

Závěrečný účet za rok 2022

1 příloha ke stažení »

Zvren et 2022.pdf [pdf , 378.4 kB]

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hojanovice rok2022

1 příloha ke stažení »

přezkoumání.pdf [pdf , 213 kB]

Pravidla rozpoětové provizotia obce Hojanovice

1 příloha ke stažení »

Rozpotov provizorium_.pdf [pdf , 526.9 kB]

EGD - přerušení dodávky el. energie

1 příloha ke stažení »

přerušení el. energie.png [png , 117.5 kB]

Sompo - Bioodpady informace

2 přílohy ke stažení »

daň z nemovitosti

1 příloha ke stažení »

Fú Humpolec.pdf [pdf , 176.1 kB]

Vánoční přání

1 příloha ke stažení »

Vánoční přání.jpg [jpg , 107.6 kB]

Pověřenec

1 příloha ke stažení »

sdlen.pdf [pdf , 118.5 kB]

volby do Evropského parlamentu - jmenování zapisovatele OkVK

1 příloha ke stažení »

Volby do Evropského parlamentu -informace o počtu a sídle volebních okrsků

1 příloha ke stažení »

Volby do Evropského parlamentu - minimální počet členů okrskové volební komise

1 příloha ke stažení »

Kategorie úřední desky neobsahuje žádné archivované dokumenty

Kategorie úřední desky neobsahuje žádné archivované dokumenty

Kategorie úřední desky neobsahuje žádné archivované dokumenty