Historie SDH Hojanovice

SDH

Největší zdejší spolek Sbor dobrovolných hasičů byl založen 7. září 1902. Sbor měl dvanáct členů a prvním starostou se stal rolník Josef Jančička a  velitelem František Menšík. V květnu příštího roku si hasiči koupili ruční stříkačku od firmy R. A. Smekal za 1421 korun. Ke stříkačce patřilo osmdesát metrů konopných hadic ve čtyřech dílech s vídeňským šroubením. Ještě dnes hasiči tuto stříkačku vlastní, byla opravena a zrepasovaná dle dobových nákresů a v současné době slouží jako muzeální unikát při přehlídkách na různých hasičských soutěžích a kláních.

Poprvé se sbor zúčastnil likvidace ohně 6. srpna 1904 ve Vojslavicích. Po druhé světové válce byl zvolen velitelem Rudolf David a hasiči si opravili zbrojnici, postavenou na návsi v roce 1936. V roce 1958 byla zakoupena nová motorová stříkačka, kterou zasahovali v roce 1969 při velkém požáru kravína a kolny na slámu. I přes zásah několika požárních sborů se tehdy nepodařilo v důsledku nedostatku vody včas oheň lokalizovat a tento pohltil slámu, seno, plechovou kolnu, ale i některé stroje. Dnes má hasičský sbor 34 členů, z toho 12 žen. Starostou sboru je Martin Choutka, velitelem Michal Keller. Dodnes je tento spolek nejaktivnější v celé obci.

Zakládající členové :
Sedící zleva: František Koten, Rudolf Veleta, Antonín Kopecký, Rudolf David
Stojící zleva: Antonín Kopecký, Ferdinand David, František Karafiát